Vacature

Wij zoeken nog nieuwe collega’s voor onze praktijk. Ken jij een logopedist? Vertel het door! We zijn het leukste team ever…. De verdiensten zijn goed. En je kan vrij je eigen agenda indelen. Verder delen we vragen met elkaar en ondersteunen elkaar waar kan…. En last but nog least… We werken in de leukste wijk van Utrecht!!! Waar wacht je nog op 🙂

Waardering van onze clienten: QDNA PREM 2023 link

Zie hoe onze clienten ons in 2023 waarderen!

Dank u voor weer een mooi, bijzonder, speciaal jaar met u en uw kinderen,

Namens, Suzanne, Ayse, Rumeysa, Kelly, Rieneke, Rowena, Marlies, Monique en Sandra

Taal

Heeft u twijfels over de taalontwikkeling van uw kind? Wij onderzoeken uw kind op taalproductie en taalbegrip.
Is uw kind trager met zijn taalontwikkeling? Uw kind kan een taalontwikkelingsachterstand hebben.

Denk hierbij altijd aan controle van het gehoor van uw kind bij huisarts of KNO arts.

Heeft uw kind een andere ontwikkeling dan andere kinderen? Uw kind kan een taalontwikkelingsstoornis hebben.

Wij begeleiden uw kind op speelse wijze en samen met ouders zoeken we naar manieren om uw kind te ondersteunen in zijn/haar taalontwikkeling. Diverse oefeningen kunnen daarbij helpen: het kind laten verwoorden wat hij/zij heeft beleefd, de uitingen uitbreiden tot correcte uitingen, woordenschat uitbreiden, zinsvorming uitbreiden, etc
.

Veel kinderen gaan goed vooruit met de juiste ondersteuning.

Sommige kinderen houden problemen met de taalontwikkeling. In deze gevallen overleggen we met ouders (en als ouders toestemming geven met school). Het kind kan aangemeld worden voor verder onderzoek.
Cluster 2 onderwijs (scholen die speciaal gericht zijn op kinderen met taalontwikkelingsstoornissen) kan voor sommige kinderen beter passen. Er is ook ondersteuning mogelijk op de gewone basisschool, vanuit cluster 2 onderwijs.

Stotteren

Logopedie Utrecht

Niet vloeiend spreken, ofwel stotteren.

We begeleiden ouders met jonge kinderen die niet-vloeiend spreken. Belangrijk is dat er geen spanning ontstaat bij ouders en kind als er niet-vloeiendheden zijn. Het is belangrijk om in een vroeg stadium de kinderen en ouders te begeleiden. Het idee is: stotteren mag!

Ons doel is niet om kinderen vloeiend naar huis te sturen. Ons doel is dat kinderen en ouders positief met stotteren omgaan, waardoor er geen extra spanning op de niet-vloeiendheden ontstaan. Losse herhalingen leveren vaak geen belemmeringen op voor het kind om goed te functioneren. Vechten tegen stotteren leidt echter tot gespannen blokkades, wat het spreken moeilijker maakt.

Voor ouders is het vaak lastig te accepteren dat stotteren mag. Het is echter de enige manier om uw kind te helpen.

Indien nodig werken we samen met de stottertherapeut Irma Uijterlinde.

Sandra Stigter werkt ook met de volwassen stotteraar:  Stotteren kan u behoorlijk belemmeren in het vrij uiten. We werken eraan dat u uw eigen ruimte weer inneemt en in uw kracht gaat staan. U bepaalt hoe uw ruimte eruit ziet en wie die ruimte inneemt. U komt weer in verbinding met uw basis en vanuit daar komt u steviger in uw schoenen te staan. U zult zien dat stotteren hierdoor lastiger wordt.

Adem

De adem beweegt vanzelf en uw lichaam weet wanneer, en hoeveel adem, er nodig is.

Het kan mis gaan als we verkeerde gewoonten aanleren,
dit kan een reactie zijn op een moment van ademtekort, het kan komen door voortdurende spanning.
Soms raken we het contact met de natuurlijke adembeweging kwijt.
Gevolgen kunnen zijn hyperventilatie, tekort aan adem tijdens spreken, etc
.

Speciaal mensen met COPD en astma kunnen ondersteuning gebruiken om meer te leren over hun adem beweging.
Terug naar de basisimpuls van het inademen, kan hen helpen tot rust te komen en minder vaak benauwde momenten te ervaren.
Innemen van ruimte kan hierbij een rol spelen.

Sandra Stigter werkt inmiddels 27 jaar met stem en adem. Durft u voorbij de techniek, weer naar uw lichaam te kijken en te luisteren?
Dan bent u hier op het goede adres!  Samen onderzoeken we wat uw adem/stem te vertellen heeft, en hoe we uw oorspronkelijke, natuurlijke zijn, weer terug kunnen vinden.

Stem

De stem kan problemen geven:

 • Overbelasting van de stem: bij bijv. een spreekberoep
 • Hese stem
 • Geen stem, afonie
 • Stembandknobbels
 • Beperking in volume, toonhoogten, etc..

In onze praktijk werken Sandra en Anouk met de stem. U krijgt aanwijzingen voor stemhygiĂ«ne (hoe gebruik ik mijn stem goed, zonder forceren?) En samen zoeken we naar de mogelijkheden die uw stem heeft. Over het algemeen zijn stemproblemen een gevolg van uit balans zijn. Te veel of te weinig ‘doen’ tijdens stemgeven leidt tot problemen. Terug naar de stem en zijn natuurlijke beweging helpt om de stem weer volop te laten klinken en uw mogelijkheden uit te breiden! We begeleiden u graag op deze ontdekkingsreis!

Zangers/zangeressen die tegen grenzen aanlopen zijn ook bij ons op het goede adres. We geven geen zangles, wel verruimen we de mogelijkheden van de basis stem, zodat tijdens het zingen meer mogelijkheden voor de stem ontstaan.

Spraak

Kinderen kunnen een achterstand hebben in de spraakontwikkeling (ze spreken bijvoorbeeld bepaalde klanken niet goed uit) maar ook volwassenen kunnen moeite hebben met spreken. Dit komt bijvoorbeeld voor bij mensen met de ziekte van Parkinson of Multiple sclerose.

Problemen met de spraak kunnen zijn:

 • Klanken niet goed uitspreken (articulatiestoornissen)
 • Onverstaanbaar spreken
 • Slissen
 • Binnensmonds spreken
 • Te snel spreken
 • Open en gesloten neusspraak
 • Dysartrie (problemen met praten /slikken na een beroerte)
 • Stotteren
 • Problemen met spreken ten gevolge van een gehemeltespleet

 

 

Eten en drinken

Verkeerd slikken, wat is dat?

Met de tong tussen de tanden (interdentaal slikken) of tegen de tanden (addentaal slikken). De orthodontist stuurt u/uw kind naar de praktijk om te leren de tong in de juiste stand te houden tijdens slikken. Anders gaan de tanden naar voren staan.

Soms ontstaat verkeerd slikken door het te lang gebruiken van een speen, of door duimen of op de vingers zuigen. De tanden laten vaak zien hoe de tong verkeerd beweegt in de mond tijdens het slikken.

Ook volwassenen kunnen problemen ondervinden tijdens het slikken:

 • Neurologische verschijnselen
 • Ouderdom
 • Globusgevoel (er lijkt altijd iets in mijn keel te zitten)
 • Verslikken (soms een hoestbui, tot ernstige verslikkingsklachten)

De logopedist bekijkt met u wat de precieze klacht is en of er verder onderzoek van de KNO arts nodig is.

long COVID-19; slikken, adem- en stemklachten na corona

Logopedie en long COVID-19
De ziekteverschijnselen na een besmetting met het coronavirus kunnen variëren van een milde luchtweginfectie tot ernstige respiratoire problemen met blijvende schade aan de longen. Daarnaast kunnen gezondheidsklachten ontstaan als gevolg van verplichte isolatie, ziekenhuisopname, ernstige kortademigheid, beademing en aangepaste voeding. Bent u herstellend na een corona besmetting? Neem contact op met Sandra Stigter, zij heeft 25 jaar ervaring in het werken met slikken, adem- en stemklachten.

 

Kinderzwerfboeken kast

Er zijn weer volop boeken in onze zwerfkast! Kom gerust om een boek te zoeken voor uw kind. Juist in deze tijd, fijn als er gelezen kan worden.