Privacybeleid

Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)

Praktijknaam
Logopedie Kanaleneiland BV
Adres
Bernadottelaan 6 F
Postcode / woonplaats
3527GB UTRECHT
Telefoonnummer
030-2917275
Functionaris gegevensbescherming
Sandra Stigter
E-mailadres
sandra.logopediekanaleneiland@gmail.com

Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:
het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een medisch behandeling,
het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling. Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510). Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.

De bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.
Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.
Het recht op…
Inzage in dossier: U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
Rectificatie: U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen.
Vernietiging: U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e-mailadres info@logopediekanaleiland.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres info@logopediekanaleneiland.nl.

Mocht dit noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.
Ons website-adres is: https://www.logopediekanaleneiland.nl.