Onze praktijk

Aanmelden

Aanmelden kan via telefoon, langs komen of met het contactformulier op deze website. Wij nemen telefonisch of via mail contact met u op. Er is op dit moment een grote wachtlijst.

Werkwijze

De eerste afspraak bestaat uit een gesprek over de klachten. Daarna volgen er onderzoeken. De resultaten en het behandelplan worden met u besproken. Daarna starten de behandelingen. De afspraken zijn wekelijks op vaste tijden en duren maximaal 30 minuten. Aan huis behandeling is in overleg met de huisarts. Tijdens de behandeling wordt er geoefend. De oefeningen worden als huiswerk meegegeven. De ouders van kinderen zijn regelmatig bij de behandeling aanwezig. Zo kent u het huiswerk en bent u op de hoogte van het behandelplan.

Verwijzing

Logopedie is Direct Toegankelijk (DTL).
Bij logopedie binnen een school is altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, een consultatiebureauarts, een jeugdarts, een arts-specialist, een tandarts of orthodontist.

DTL-screening

Bij Directe Toegankelijkheid (DTL) starten we met een screening. Hiervan doen wij verslag aan de huisarts. Soms is er alsnog een verwijsbrief nodig.Samenwerking

Wij werken samen met huisartsen, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen, leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, ambulant begeleiders, kinderartsen, etc. Ook werken we samen met stottercentrum Utrecht. Wij vragen altijd eerst uw toestemming om contact op te nemen met andere disciplines.

Vergoeding

In 2024 wordt logopedie vergoed uit de basisverzekering.
Vanaf 18 jaar wordt er verrekend met het eigen risico.
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. De landelijk vastgestelde maximumtarieven van 2024 voor logopedie, (NZA), zijn te vinden op de website van de NZA: www.nza.nl.

Verhindering

Afspraken 24 uur van tevoren afzeggen telefonisch of via email. Ook in het weekend. Bij niet nakomen betaalt u de kosten voor het verzuim zelf.Betalingsvoorwaarden

U heeft een geldig verzekeringsbewijs nodig. Wij declareren direct bij de zorgverzekeraar. Evt. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Verandering van zorgverzekering moet direct worden doorgegeven.

Privacy

Alle informatie valt onder de wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze worden niet zonder uw toestemming aan derden (bijvoorbeeld aan een school) gedeeld. Een toestemmingsverklaring geeft ons de mogelijkheid om met derden te overleggen over de behandeling. De resultaten van de behandeling worden aan de verwijzer/huisarts gerapporteerd.

Klachten

Bij klachten, verzoeken wij u contact op te nemen met de praktijkhoudster: Mevrouw S. Stigter. Vanaf 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). We zijn aangesloten bij deze klachtenregeling; Heeft u een klacht over een logopediste, kunt u dit melden via de website www.klachtenloketparamedici.nl.

Wij maken Communiceren weer vanzelfsprekendLogopediepraktijk Kanaleneiland