Onze praktijk

Aanmelden

U kunt uzelf of uw kind bij ons aanmelden door ons te bellen, langs te komen of door het contactformulier op deze website in te vullen. Wij nemen telefonisch of via mail contact met u op. Bij grote drukte kan het zijn dat de eerste afspraak niet direct gemaakt kan worden; wij plaatsen u dan op een wachtlijst.

Werkwijze

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek waarin dieper wordt ingegaan op de klachten.Tijdens de volgende afspraken zullen er onderzoeken plaatsvinden. Na deze onderzoeken zullen de resultaten en het behandelplan met u besproken worden. Daarna starten de behandelingen. De afspraken vinden wekelijks op vaste tijden plaats en duren maximaal 30 minuten. In specifieke gevallen kan de behandeling aan huis plaatsvinden, dit zal in overleg met uw huisarts/verwijzer worden afgesproken. Tijdens de behandeling wordt er geoefend. De oefeningen worden als huiswerk meegegeven en dienen thuis herhaald te worden. Bij de behandeling van kinderen is het belangrijk dat de ouders regelmatig bij de behandeling aanwezig zijn. Zo kunt u zien wat er geoefend wordt en hoe u dat thuis kunt herhalen. Regelmatig zal met u het verloop van de behandeling besproken worden. Het behandelplan zal indien nodig aangepast worden.

Verwijzing

Kijk in uw polisvoorwaarden of uw zorgverzekeraar Directe Toegankelijkheid Logopedie vergoedt.
Vergoedt uw zorgverzekeraar DTL momenteel nog niet, neem dan een verwijsbrief van uw huisarts of specialist mee.
Bij logopedie binnen een school is altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, een arts-specialist, een tandarts of orthodontist.

DTL-screening

Wanneer u geen verwijsbrief van een arts heeft, zult u eerst worden opgeroepen voor een screening. Tijdens deze screening wordt bepaald of de hulpvraag behoort tot het vakgebied logopedie en of een eventuele behandeling zonder verwijzing kan plaatsvinden. Van de bevindingen van de DTL-screening zullen wij de huisarts schriftelijk op de hoogte stellen. In enkele gevallen zal u worden aangeraden om alsnog een verwijsbrief op te halen voordat de behandeling gestart zal worden. Klik hier voor de DTL-vragenlijst.Samenwerking

Wij werken samen met verschillende disciplines, bijvoorbeeld huisartsen, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen, leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, ambulant begeleiders, kinderartsen, etc. Tevens werken we samen met stottercentrum Utrecht. Dit is belangrijk om uw behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen en om het maximale resultaat te behalen. Wij vragen altijd eerst uw toestemming om contact op te nemen met andere disciplines, mocht dat van belang zijn voor uw behandelproces!

Vergoeding

In 2023 wordt logopedie vergoed uit de basisverzekering.U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig.
Wel wordt de logopedische behandeling bij volwassenen vanaf 18 jaar verrekend met het eigen risico.
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. De landelijk vastgestelde maximumtarieven van 2023 voor logopedie, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zijn te vinden op de website van de NZa: www.nza.nl. Afhankelijk van de zorgverzekering zal dit tarief of een ander tarief gedeclareerd worden.

Verhindering

Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd. De logopediepraktijk is zowel telefonisch als via email altijd bereikbaar; ook in het weekend. Indien u een afspraak niet bent nagekomen of minder dan 24 uur van te voren heeft afgezegd (ongeacht de reden, dus ook bij ziekte) betaalt u de kosten voor het verzuim zelf.Betalingsvoorwaarden

U dient in het bezit te zijn van een geldig verzekeringsbewijs. Eventuele facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Wijzigingen inzake uw zorgverzekering moeten direct aan de behandelend logopedist worden doorgegeven. Vraag naar de uitgebreide betalingsvoorwaarden bij uw logopedist.

Privacy

Alle informatie die u een logopedist verstrekt valt onder de wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat een logopedist deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden (bijvoorbeeld aan een school) mag verstrekken. Aan het begin van de behandeling kan u worden gevraagd om een toestemmingsverklaring in te vullen. Hiermee geeft u ons de mogelijkheid om met derden te overleggen over de behandeling. Het verloop en de resultaten van de behandeling zullen altijd aan de verwijzer (huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een tandarts-specialist) worden gerapporteerd.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de behandeling of wanneer u andere klachten heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met de praktijkhoudster: Mevrouw S. Stigter. Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Via onze beroepsvereniging de NVLF zijn we aangesloten bij deze klachtenregeling; Heeft u een klacht over of een geschil met een logopediste, kunt u uw klachten melden via de website www.klachtenloketparamedici.nl.

Wij maken Communiceren weer vanzelfsprekendLogopediepraktijk Kanaleneiland