Taal

Heeft u twijfels over de taalontwikkeling van uw kind? Wij onderzoeken uw kind op taalproductie en taalbegrip.
Is uw kind trager met zijn taalontwikkeling? Uw kind kan een taalontwikkelingsachterstand hebben.

Denk hierbij altijd aan controle van het gehoor van uw kind bij huisarts of KNO arts.

Heeft uw kind een andere ontwikkeling dan andere kinderen? Uw kind kan een taalontwikkelingsstoornis hebben.

Wij begeleiden uw kind op speelse wijze en samen met ouders zoeken we naar manieren om uw kind te ondersteunen in zijn/haar taalontwikkeling. Diverse oefeningen kunnen daarbij helpen: het kind laten verwoorden wat hij/zij heeft beleefd, de uitingen uitbreiden tot correcte uitingen, woordenschat uitbreiden, zinsvorming uitbreiden, etc….

Veel kinderen gaan goed vooruit met de juiste ondersteuning.

Sommige kinderen houden problemen met de taalontwikkeling. In deze gevallen overleggen we met ouders (en als ouders toestemming geven met school). Het kind kan aangemeld worden voor verder onderzoek.
Cluster 2 onderwijs (scholen die speciaal gericht zijn op kinderen met taalontwikkelingsstoornissen) kan voor sommige kinderen beter passen. Er is ook ondersteuning mogelijk op de gewone basisschool, vanuit cluster 2 onderwijs.