Spraak

Kinderen kunnen een achterstand hebben in de spraakontwikkeling (ze spreken bijvoorbeeld bepaalde klanken niet goed uit) maar ook volwassenen kunnen moeite hebben met spreken. Dit komt bijvoorbeeld voor bij mensen met de ziekte van ParkinsonĀ of Multiple sclerose.

Problemen met de spraak kunnen zijn:

  • Klanken niet goed uitspreken (articulatiestoornissen)
  • Onverstaanbaar spreken
  • Slissen
  • Binnensmonds spreken
  • Te snel spreken
  • Open en gesloten neusspraak
  • Dysartrie (problemen met praten /slikken na een beroerte)
  • Stotteren
  • Problemen met spreken ten gevolge van een gehemeltespleet