Gehoor

Problemen met het gehoor kunnen bij kinderen leiden tot een taalontwikkelingsachterstand.

Belangrijk is om altijd de oren van kinderen te laten onderzoeken door de huisarts of KNO arts, als er twijfels zijn over het gehoor.

Volwassenen en kinderen met verminderd gehoor kunnen extra ondersteuning nodig hebben tijdens het communiceren. Denk aan spraakafzien (liplezen). Er zijn ook dove kinderen, die geheel communiceren met gebaren.

Ook kan er een cochleair implantaat geplaatst zijn, waarna auditieve, gehoorstraining nodig is.

U kunt onze praktijk benaderen om te overleggen waarin wij u kunnen helpen. Bij tekort aan expertise zullen wij u verwijzen naar collega-logopedisten.