Welkom bij Logopediepraktijk Kanaleneiland

Onze collega Kristy is met zwangerschapsverlof m.i.v. december. Helaas stopt ze nu bij onze praktijk. We wensen haar veel geluk!

Er is een fout opgetreden in ons aanmeldingenformulier, wij werken zeker met volwassenen. Onze excuses voor het ongemak.

  • Een kind kan alleen leren als het zich veilig voelt. Spanning maakt dat kinderen zich gaan beschermen en niet meer in staat zijn nieuwe dingen te leren.
  • Logopedie Kanaleneiland staat ervoor uw kind in een veilige, warme situatie uit te nodigen om te leren en te groeien.
  • Op dit moment werken we samen met stottercentrum Utrecht.
  •  Nieuws  nieuwsbrief  

Vanaf 8 december op donderdag start Anouk Peters (naast Rieneke Kats) een speciale dag voor het behandelen van dyslexie, lees- en spellingproblemen.

Meldt uw kind aan via het algemene nummer.

Vanaf heden is onze vestiging uitgebreid met een locatie in Gezondheidscentrum MediMel, Bernadottelaan 11, Utrecht

 

U in de wijk Kanaleneiland is op bezoek bij Logopedie Kanaleneiland, zie onderstaande link:

http://www.uindewijk.nl/kanaleneiland/artikel/1032

uindewijk

 

  • Onze praktijk heeft als  Hoofdlocatie Gezondheidscentrum Kanaleneiland.
  • Telefoonnummer : 030-2917275
  • In 2016 heeft logopediepraktijk Kanaleneiland contracten gesloten met ALLE zorgverzekeraars. Dit betekent dat logopedie voor kinderen tot 18 jaar volledig wordt vergoed. Voor volwassenen geldt een eigen risico.
  • Al onze logopedisten werken volgens de regels en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

 

Online marketing