Welkom bij Logopediepraktijk Kanaleneiland --- !

  • Een kind kan alleen leren als het zich veilig voelt. Spanning maakt dat kinderen zich gaan beschermen en niet meer in staat zijn nieuwe dingen te leren.
  • Logopedie Kanaleneiland staat ervoor uw kind in een veilige, warme situatie uit te nodigen om te leren en te groeien.
  • Op dit moment werken we samen met stottercentrum Utrecht.
  •  Nieuws  nieuwsbrief  

Dyslexie, lees- en spellingproblemen; Anouk Peters en Rieneke Kats begeleiden u hierin.

 

Vanaf heden is onze vestiging uitgebreid met een locatie in Gezondheidscentrum MediMel, Bernadottelaan 11, Utrecht

 

http://www.uindewijk.nl/kanaleneiland/artikel/1032

uindewijk

 

  • Onze praktijk heeft als  Hoofdlocatie Gezondheidscentrum Kanaleneiland.
  • Telefoonnummer : 030-2917275
  • In 2016 heeft logopediepraktijk Kanaleneiland contracten gesloten met ALLE zorgverzekeraars. Dit betekent dat logopedie voor kinderen tot 18 jaar volledig wordt vergoed. Voor volwassenen geldt een eigen risico.
  • Al onze logopedisten werken volgens de regels en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

 

Online marketing