Welkom bij Logopediepraktijk Kanaleneiland

Aankomende 2 weken zijn we minder aanwezig op de praktijk i.v.m. de meivakantie.                             Spreek u bericht in, we bellen u z.s.m. terug. 

  •  Nieuws  nieuwsbrief 

Vandaag op 10 april het KinderZwerfboeken Station geopend, op Gezondheidscentrum Kanaleneiland!

Can mocht het eerste boek uit het Station kiezen!

Vanaf vandaag kunnen kinderen hier een boek komen halen om te lezen en verder te laten zwerven.
Heeft u nog kinderboeken liggen? Ze worden graag gelezen, en zijn welkom in ons KinderZwerfboeken Station.

U kunt uw boeken brengen bij één van onze logopedisten.

  • Een kind kan alleen leren als het zich veilig voelt. Spanning maakt dat kinderen zich gaan beschermen en niet meer in staat zijn nieuwe dingen te leren.
  • Logopedie Kanaleneiland staat ervoor uw kind in een veilige, warme situatie uit te nodigen om te leren en te groeien.
  • Dyslexie, lees- en spellingproblemen; Anouk Peters en Rieneke Kats begeleiden u hierin.
  • In 2017 heeft logopediepraktijk Kanaleneiland contracten gesloten met ALLE zorgverzekeraars. Dit betekent dat logopedie voor kinderen tot 18 jaar volledig wordt vergoed. Voor volwassenen geldt een eigen risico.
  • Al onze logopedisten werken volgens de regels en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
Online marketing