Ga direct naar


home

Logopediepraktijk Kanaleneiland - Welkom!

  LOCATIE EISENHOWERLAAN PER 1 oktober 2014 GESLOTEN

De overige vier locaties blijven open. Kijk voor de juiste adressen op de contactpagina.

Hoofdlocatie is nu Bernadottelaan 6f, in het Gezondheidscentrum.

Nieuw telefoonnummer : 030-2917275

Nieuws

  • Onze praktijk heeft een nieuwe hoofdlocatie: Gezondheidscentrum Kanaleneiland. Wij hebben hier nu drie behandelruimtes en hopen u vanaf deze locatie weer goed van dienst te zijn. Tevens hebben wij een mooie, eigen ruimte gekregen in de bredeschool Hart van Noord. Ook hier zijn wij vier dagen per week aanwezig. Met enige weemoed hebben we na meer dan 20 jaar de locatie aan de Eisenhowerlaan verlaten. 
  • Ons telefoonnummer zal daarom veranderen! Voor aanmelden, afmelden, vragen en overleg: 030-2917275.
  • Vanaf half oktober zal Melissa Brown bij ons in de prakrijk een onderzoek doen naar de motivatie en beweegredenen om hun kind (eren) meertalig op te voeden. Hieronder stelt zij zich kort voor.

Hier vind u meer informatie over het onderzoek.

Dag allemaal,

Mijn naam is Melissa Browne en ben vierdejaars student logopedie aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Tot en met eind januari 2015 zal ik bezig zijn met het doen van praktijkgericht onderzoek bij Logopediepraktijk Kanaleneiland. Meertaligheid is een van de onderwerpen die mij erg interesseert en ik vind het erg leuk om de komende tijd hiermee bezig te kunnen zijn. Ik zie uit naar een leuke en leerzame tijd.

  • Op 21 juli jl. is de tweeling van Rieneke Kats geboren, twee jongens met de namen Niek en Stijn. 
  • Per 1 september 2014 hebben Alma en Lein-Jan ons verlaten. Zij zijn beide werkzaam in hun eigen praktijken elders in het land. 
  • In 2014 heeft logopediepraktijk Kanaleneiland contracten gesloten met ALLE zorgverzekeraars. Dit betekent dat logopedie voor kinderen tot 18 jaar volledig wordt vergoed. Voor volwassenen geldt een eigen risico.

 

  • Voor meer informatie over onze collega's, kijk dan op de pagina medewerkers. Wilt u weten wanneer een logopedist werkt en op wellke locatie, kijk dan op de pagina contact.

 

  • Al onze logopedisten werken volgens de regels en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. 

 

  • Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in:
Oro Myofunctionele therapie
Preverbale logopedie
Taalontwikkelingsstoornissen
Stemstoornissen / stemwerk
Dysartie/Afasie
Dyslexie
Meertalige ontwikkeling
Ademhalingsproblemen, bv tgv COPD of hyperventileren

 

Nieuwsbrief

Voor de laatste nieuwsbrief klik hier.

Vacature

Momenteel hebben wij geen vacature.


Vragen & Informatie

Aanmelden

Schrijf u in bij Logopediepraktijk Kanaleneiland

Brochures


Logopedie Kanaleneiland

030 - 2917275

stuur e-mail


Locatie Gezondheidscentrum
Kanaleneiland
Bernadottelaan 6a
3527 GB Utrecht

Locatie Bredeschool ‘Hart van Noord’
Trumanlaan 60 a-d
3527 BR Utrecht

Locatie Basisschool Kaleidoscoop
Columbuslaan 40
3526 EP Utrecht

Locatie Joannes XXIII school
Bontekoelaan 1
3526 RA Utrecht


Geopend

Maandag t/m vrijdag 9.00- 17.00 uur

Behandeling altijd op afspraak

De praktijk is aangesloten bij:

dtl proof