Welkom bij Logopediepraktijk Kanaleneiland

  •  Nieuws  nieuwsbrief 

19 mei 20 jarig jubileum Gezondheids Centrum kanaleneiland, met diverse activiteiten voor jong en oud!

U komt toch ook?

Heeft u nog kinderboeken liggen? Ze worden graag gelezen, en zijn welkom in ons KinderZwerfboeken Station.

U kunt uw boeken brengen bij één van onze logopedisten.

  • Een kind kan alleen leren als het zich veilig voelt. Spanning maakt dat kinderen zich gaan beschermen en niet meer in staat zijn nieuwe dingen te leren.
  • Logopedie Kanaleneiland staat ervoor uw kind in een veilige, warme situatie uit te nodigen om te leren en te groeien.
  • Dyslexie, lees- en spellingproblemen; Anouk Peters en Rieneke Kats begeleiden u hierin.
  • In 2017 heeft logopediepraktijk Kanaleneiland contracten gesloten met ALLE zorgverzekeraars. Dit betekent dat logopedie voor kinderen tot 18 jaar volledig wordt vergoed. Voor volwassenen geldt een eigen risico.
  • Al onze logopedisten werken volgens de regels en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
Online marketing